Zemné a výkopové práce: 0908 888 989
Odťahová služba: 0908 888 767
Zemné a výk. práce: 0908 888 989
Odťahová služba: 0908 888 767